ارزیابان خسات

اطلاعات ارزیابان خسارت بیمه همکار با شرکت بیمه (دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

آدرس و تلفن نقشه محل فعالیت استان وضعیت تعلیق /لغو/فعال تاریخ اعتبار پروانه کد ارزیابی زمینه تخصصی نوع شخصیت عنوان موسسه ارزیابی نام و نام  خانوادگی ارزیاب/مدیر عامل موسسه ردیف
تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، کوچه حکیمی ، پلاک ۲۳ کل کشور تهران فعال ۹۸/۰۲/۲۱ ۲۳ اتومبیل ، آتش سوزی و مهندسی حقوقی سامان نگار ایرانیان شهرام شقاقی ۱