شکایات، انتقادات و پیشنهادات

شما می توانید به طور مستقیم پیشنهادات ، انتقادات و شکایات خود را جهت بررسی به بیمه پاسارگاد ارسال کنید. در صورتی که نام و شماره تماس خود را بگذارید در اسرع وقت با شما تماس گرفته شده و از نتیجه بررسی اطلاع خواهید یافت.