ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)

درصد مالکیت تعداد سهام تاریخ تولد_ثبت کد ملی/شماره ثبت نوع شخصیت  نام و نام خانوادگی(نام شرکت/موسسه) ردیف
۲۰ ۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ ۲۵۴۳۰۰ حقوقی شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام) ۱
۱۹ ۴۹۰,۲۹۵,۳۴۵ ۱۳۸۴/۰۷/۰۴ ۲۵۵۷۵۶ حقوقی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظـ(سهامی خاص) ۲
۵ ۱۲۶,۵۸۱,۲۵۰ ۱۳۸۷/۰۶/۳۰ ۳۳۲۵۰۶ حقوقی شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص ) ۳
۴ ۱۰۲,۵۹۴,۳۰۸ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۴۳۹۹۶۷ حقوقی شرکت ارمغان تجارت پایدار(سهامی خاص ) ۴
۴ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ ۲۴۳۷۹۴ حقوقی شرکت سرمایه گذاری سامان مجد(سهامی خاص ) ۵
۴ ۹۶,۴۷۱,۴۳۶ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ۴۳۲۳۸۵ حقوقی شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص ) ۶
۴ ۹۵,۱۹۳,۶۶۳ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۷۵ حقوقی شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص ۷
۴ ۹۲,۴۳۶,۹۳۱ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۸۵ حقوقی شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص ) ۸
۳ ۶۶,۷۴۴,۱۶۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۴۵۷۲۲۶ حقوقی شرکت نیک اندیشان سروش فجر(سهامی خاص ) ۹
۳ ۶۵,۸۵۱,۸۰۰ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۴۳۳۲۶۷ حقوقی شرکت نسیم تجارت فردا(سهامی خاص ) ۱۰
۲ ۵۹,۳۷۱,۳۳۸ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۵۳ حقوقی شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص) ۱۱
۲ ۵۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱۳۷۵/۰۸/۰۶ ۹۱۹۰ حقوقی موسسه بنیادفرهنگی مصلی نژاد ۱۲
۲ ۴۷,۵۴۱,۱۴۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ۳۷۰۳۷۳ حقوقی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام ) ۱۳
۱ ۲۹,۴۵۱,۶۳۰ ۱۳۳۱/۱۲/۲۹ ۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱ حقیقی  معصوم ضمیری ۱۴
۱ ۲۶,۳۴۲,۳۹۶ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۴۵۶۱۲۴ حقوقی شرکت دانش گستران آتی سازپویا(سهامی خاص ) ۱۵
۱ ۲۵,۸۷۴,۰۳۷ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ۴۵۶۰۵۳ حقوقی شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه (سهامی خاص ) ۱۶
۱ ۲۵,۵۱۵,۰۰۰ ۱۳۷۳/۰۱/۲۱ ۲۵۴۰ حقوقی شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص ) ۱۷
۷۹ ۲,۰۱۳,۵۹۴,۴۳۸ جمع

میزان سرمایه گذاری  در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی

درصد مالکیت مبلغ سرمایه گذاری نوع شرکت(خارجی،داخلی) نام شرکت
۴,۸۱۶,۹۹۲,۱۲۲ داخلی شرکت مخابرات
۲۳,۵۳۷,۰۲۷,۸۴۸ داخلی سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۲۸۸,۴۷۹,۰۰۰ داخلی حق تقدم سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۲,۶۹۷,۳۴۸,۲۳۷ داخلی شرکت چادرملو
۱,۴۴۲,۵۶۸,۰۰۰ داخلی حق تقدم چادرملو
۲۶,۳۱۸,۳۱۱,۱۶۷ داخلی شرکت گل گهر
۲۵,۰۶۴,۶۹۴,۸۵۱ داخلی داروسازی دکتر عبیدی
۲۵,۲۹۳,۴۱۱,۳۲۱ داخلی گروه دارویی سبحان
۴۳,۲۹۲,۴۳۱,۵۱۲ داخلی دارو رازک
۳۴,۱۳۳,۱۶۸,۶۱۵ داخلی البرز دارو
۱,۱۴۹,۷۹۷,۰۰۰ داخلی حق تقدم البرز دارو
۱۳,۶۷۱,۷۱۰,۸۸۹ داخلی فولاد مبارکه
۱۲,۰۰۳,۰۶۰,۴۸۳ داخلی صنایع ملی مس
۳,۸۸۴,۳۱۶,۳۲۵ داخلی کالسیمین
۲,۲۰۵,۱۸۷,۳۹۷ داخلی سرمایه گذاری غدیر
۱۱,۴۲۶,۵۸۲,۳۳۳ داخلی شرکت سرمایه گذاری امید
۴,۰۹۱,۷۱۳,۶۱۶ داخلی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۷,۵۴۲,۵۵۲,۶۸۹ داخلی پتروشیمی خارک
۳,۷۷۵,۸۸۸,۲۱۲ داخلی پتروشیمی شازند
۴۲۵,۷۷۲,۰۰۰ داخلی حق تقدم پتروشیمی شازند
۲,۲۱۶,۷۷۱,۱۶۸ داخلی سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸,۰۵۷,۳۷۶,۳۶۵ داخلی صنایع شیمیایی ایران
۳,۶۷۲,۵۵۹,۳۴۲ داخلی بانک تجارت
۵۱۷,۳۷۸,۲۸۰ داخلی سرمایه گذاری دارویی تأمین
۵,۳۹۴,۶۸۴,۰۴۸ داخلی بانک پاسارگاد
۱۵۳,۶۹۰,۴۸۶ داخلی بیمه دانا
۲۲۶,۱۹۲,۸۵۵ داخلی بیمه ملت
۱۴۱,۸۱۴,۴۱۸ داخلی بیمه آسیا
۱۱۴,۲۶۵,۸۵۷ داخلی بیمه البرز
۲۱۳,۸۸۹,۹۲۳ داخلی بیمه پارسیان
۲۳۰,۹۵۸,۶۵۳ داخلی بیمه ما
۶,۹۸۳,۶۶۵,۵۴۶ داخلی مواد اولیه دارو پخش
۷,۰۰۸,۸۶۸,۱۹۵ داخلی کیمیدارو
۷,۲۹۳,۵۴۰,۲۹۵ داخلی سینا دارو
۲۹,۴۱۶,۸۶۳,۱۳۷ داخلی سبحان دارو
۱,۳۴۹,۷۰۳,۰۰۰ داخلی حق تقدم سبحان دارو
۲۴۶,۷۴۰,۰۳۹,۳۱۳ داخلی هلدینگ خاورمیانه
۶٫۹% ۱۹۲,۱۰۳,۹۲۲,۰۱۳ داخلی بیمه اتکایی ایرانیان
۲۰۲,۰۸۸,۷۱۴ داخلی بیمه سامان
۴۶,۳۵۰,۰۰۰ داخلی حق تقدم بیمه سامان
۱۶۰,۸۹۲,۵۶۸ داخلی بیمه میهن
۱۵۷,۵۷۰,۵۵۳ داخلی بیمه دی
۲۷۳,۴۷۰,۶۸۴ داخلی بیمه کوثر
۲۰۰,۹۸۶,۸۱۹ داخلی بیمه اتکایی امین
۳۰,۳۲۲,۰۰۰ داخلی حق تقدم بیمه اتکایی امین
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ داخلی بیمه زندگی خاورمیانه
۵,۰۲۰,۰۰۰ داخلی بیمه حکمت صبا
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ داخلی بیمه تجارت نو
۱٫۸% ۴۰۲,۰۵۶,۰۴۸,۵۱۱ داخلی سرمایه گذاری پارس آریان
۵% ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ داخلی توسعه انبوه سازی پاسارگاد
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ داخلی حق تقدم توسعه انبوه سازی پاسارگاد
۱٫۶% ۱۵۴,۰۹۳,۸۰۶,۷۱۴ داخلی مبنای خاورمیانه
۱۰% ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ داخلی پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
۳۴% ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ داخلی چکاد توانگری
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ داخلی حق تقدم چکاد توانگری
۵,۰۰۱,۵۴۰,۰۰۰ داخلی بیمه سرمد
۵% ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ داخلی عمران و توسعه آتیه خاورمیانه
۲۰% ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ داخلی نسیم سلامت پاسارگاد
۸% ۱۵۸,۶۹۶,۰۸۰,۰۰۰ داخلی خانه مدرن اساطیر پاسارگاد
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ داخلی افزایش سرمایه خانه مدرن اساطیر پاسارگاد