سپرده گذاران بانک پاسارگاد

خدمات بیمه ای برای سپرده گذاران بانک پاسارگاد

 

سپرده گذار محترم؛

بانک پاسارگاد به هزینه خود و با همکاری بیمه پاسارگاد پوشش های بیمه ای جامعی را متناسب با مبلغ و مدت سپرده برای شما فراهم نموده است.

 

۱– پوشش­ های­ بیمه­ ای­ برای ­سپرده­ گذاران ­حقیقی­ با ­هر نوع ­سپرده :

 • خطر فوت­ ناشی­ از حادثه سپرده گذاران­

حداکثر­تا­ مبلغ یک­ میلیارد و پانصدمیلیون­ ریال به میزان مجموع مبالغ سپرده .

 • هزینه­ های ­پزشکی­ ناشی­ ازحادثه­ منجر به بستری شدن در بیمارستان سپرده گذاران .

حداکثر تا مبلغ یکصد و­ پنجاه­ میلیون­ ریال  به میزان ۱۰% مجموع مبالغ سپرده.

 • ­بیمه آتش ­سوزی ساختمان مسکونی سپرده گذاران(محل سکونت دائم سپرده گذار)

حداکثر تا مبلغ پانصدمیلیون ریال­ به میزان­ یک­ سوم­ مجموع­ مبالغ سپرده .

 

۲- پوشش­ های­ بیمه ­ای برای­ سپرده­ گذاران­ حقیقی­ دارای سپرده­ بلند­مدت (سپرده­ های­­ یکسال­­ و­ بیشتر) با حداقل سپرده یکصد میلیون ریال :

 • ­هزینه­ های­ درمانی ­بیمارستانی سپرده گذاران (شامل­ هزینه­ های ­بستری ­شدن­ و اعمال­ جراحی ­با ­حداقل ­۲۴ ساعت بستری­ در بیمارستان) .

پرداخت­ خسارت از مبلغ بیست میلیون ­ریال­ تا چهارصد میلیون­ ریال متناسب ­با مبلغ­ سپرده ­به شرح جـدول­ تعهـدات­ ­در دو بخش :

 •  پوشش بیمه ای بخش اول :جبران­ هزینه­ هـای­­ بستری،­ جراحی، شیمی­ درمانی، ­رادیوتراپی، آنژیوگرافی­­ قلب،­ گامانایف و انواع ­سنگ­ شکن در بیمارستان .پوشش بیمه ای بخش دوم :جبران ­­هزینه­ های بستری ­­شدن ­برای ­اعمال­­ جراحی ­­مربوط­­ به­ سرطان­، مغز و اعصاب­­ مرکزی­ و ­نخاع ­(به استثنای دیسک ستون­ ­فقرات)­ قلب باز ، پیوند­کبد ، پیوند­ کلیه­ و­ پیوند­ مغز استخوان .پوشش بیمه­­ هزینه­ های­ درمانی­ بیمارستانی­­ برای سپرده­ گذاران­ پس­­ از سپری­ شدن ۹۰ روز از تاریخ­­ خرید و یا تغییر مبلغ سپرده به نسبت ­سهم تعیین شده ، آغاز شده و در صورت ­برداشت­ و یا کاهش ­مجموع سپرده­ ها ، سقف پوشش­ ها تغییر خواهد کرد.« در صورتی که سپرده گذار با اطلاع و آگاهی از بیماری خود و لزوم بستری شدن در بیمارستان و به منظور استفاده از مزایای بیمه اقدام به سپرده گذاری نماید، از پوشش های بیمه ای مذکور بهرمند نخواهد شد » .

 

جدول تعهدات

طبقه

مبلغ سپرده

(میلیون ریال)

سقف سالانه پوشش های بیمه ای (ریال)

بخش اول

بخش دوم

۱

از ۱۰۰ تا ۲۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲

از ۲۰۰ تا ۳۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳

از ۳۰۰ تا ۴۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴

از ۴۰۰ تا ۵۰۰

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵

از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶

از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷ از ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸ ۵۰۰۰ و بیشتر

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳- پوشش تکمیلی حادثه برای سپرده­ گذاران­ حقیقی دارای سپرده بلند مدت ( یک سال و بیشتر )

 • بیمه تکمیلی حادثه سپرده گذاران ( فوت ناشی از غیر حادثه)

برای سپرده­ گذاران با سن کمتر از ۷۵ سال با دوره انتظار شش ماهه.

پرداخت­ خسارت­ حداکثر تا مبلغ یک­ میلیارد­ ریال­ معادل­ مجموع مبالغ سپرده بلندمدت .

« چنانچه بیمه شده در اثر بیماری فوت نمایدکه هم زمان با سپرده گذاری به آن مبتلا بوده است ، خسارت قابل پرداخت نخواهد بود» .

توضیح ۱

بیمه­ های­ آتش­ سوزی ، حادثه و تکمیلی حادثه بدون کسر  فرانشیز است .

توضیح ۲

در­ بیمه­­ هزینه­ های­­ درمانی  بیمارستانی­ چنانچه­ بیمه­ شده ­از­ مـزایای­ بیمه­ گر­ اول( تامین ­اجتماعی ، خدمات ­درمانی ­و … ) استفاده­ نماید ،  ما به التفاوت خسارت با سقف تعهد بیمه گر بدون کسر فرانشیز خواهد بود ،  مشروط  بر اینکه جمع خسارت های پرداختی بیمه گر اول و بیمه پاسارگاد از صد در صد خسارت های انجام شده تجاوز ننمایند .

 توضیح ۳

در بیمه­ هزینه­ های­ درمانی بیمارستانی­ چنانچه بیمه­ شده از مزایای بیمه­ گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و…) استفاده ننماید، پرداخت خسارت با  رعایت اصل  هم ترازی و کسر ­۳۰% هزینه­ ها به عنوان فرانشیز خواهد بود .

توضیح­۴

 پوشش­ های­ ارائـه­ شده­ شامـل­ موارد­ زیـر­ نمی­ باشد:

*هزینه­ های بیمارستانی ناشی از زایمان (طبیعی– سزارین)،اعمال جراحی مربوط به زیبایی ، نازائی و ناباروری ، جنون و هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی و از کارافتادگی ، سقط­ جنین، لقاح مصنوعی، عقیم­ سازی، خودکشی، قتل و جنایت، ترک اعتیاد، بیماری­ های مادرزادی ،رفع عیوب انکساری چشم و هر نوع هزینه­ های­ مربوط به خدمات سرپایی ، کلینیکی ، پاراکلینیکی و دندانپزشکی نظیر جراحی لثه،جراحی فک و صورت ، هزینه­ های اتاق خصوصی و همراه .

* خسارت ناشی­ از خودکشی و یا اقدام به آن، خسارت­ ناشی از ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن .

* خسارت­ سهم ­وراث ­یا یکی­ از آنان­ که مسبب مرگ بیمه­ شده باشند.

 

گواهی بیمه

به منظور آگاهی سپرده­ گذاران از پوشش­ های بیمه­ ای خود ، با توجه به مبلغ سپرده آنان ، کارتی تحت عنوان ” گواهی بیمه” توسط شعبه های بانک در زمان افتتاح سپرده تکمیل و در اختیار  سپرده گذار قرار می گیرد.

    راهنمای استفاده از خدمات بیمه­ ای

٭ برای بیمه­ های حادثه ، تکمیلی حادثه و آتش ­سوزی

 • کلیه شعبه­ های بانک با دریافت اعلام خسارت­ از سپرده­ گذاران در مورد هر یک از بیمه های حادثـه ، تکمیلی حادثـه و آتش سوزی، نسبت به تکمیل برگ اعلام خسارت اقـدام می­ نماید.
 • برگ­ اعلام­ خسارت­ تکمیل­ شده،­همراه­ با­ سایر­ مدارک­ به­ بیمه­ پاسارگاد­ ارسال می شود.
 • بیمه پاسارگاد با دریافت مدارک مربوط به خسارت، نسبت به محاسبه و پرداخت آن اقدام می نماید.

٭برای بیمه درمان ( هزینه ­های بستری بیمارستانی )

در صورت نیاز به بستری­ شدن در بیمارستان ، با کمک­ رسان­ ایران تماس گرفته (شماره ­تماس­ مندرج­ در همین بروشور) و اطلاعات زیر را اعلام نمایید :

نام و نام خانوادگی، شماره مشتری در بانک ،  شماره تلفن تماس ، نام پزشک معالج ، نام بیمارستان ، تاریخ بستری شدن در بیمارستان
(ارسال گواهی پزشک مبنی بر علت بستری شدن  ضروری است)

 

۱- در صـورتی که محل بستـری شدن، یکی از بیمارستان های طرف قرارداد باشد:

کمک­ رسان ایران پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه ، معرفی­ نامه­ ای از طریق فکس برای بیمارستان مربوطه ارسال می­ نماید و شما با ارائه کارت شناسایی معتبر به قسمت پذیرش بیمارستان ، از خدمات لازم برخوردار می­ شوید.

۲- درصورت بستری شدن در سایر بیمارستان ها:

حداکثر ۴ ماه پس از ترخیص و تسویه حساب ، اصل مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای شرکت کمک رسان ایران ارسال نمایید ( نشانی مندرج در همین بروشور).

هزینه­ های بیمارستانی برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری در یمارستان­ های طرف قرارداد هم تراز محاسبه و پس از کسر فرانشیز یا سهم بیمه­ گر پایه ، پـرداخت می­شود.

۳-  در صورت مراجعه به بیمارستان به صورت اورژانس :

در صورت مراجعه به بیمارستان به صورت اورژانس و ضرورت بستری شدن، مراتب را از همان محل به کمک رسان ایران اعلام نمایید، بدیهی است اقدامات لازم برای تأمین خدمات مطابق شرایط قرارداد بیمه، انجام خواهد گرفت.

ارائه­ خدمات­ درمانی­ به سپرده­ گذاران­ از طریق کمک­ رسان ایران انجام می پذیرد.

جهت کسب اطلاع از فهرست بیمارستان­ های طرف قرارداد با کمک رسان از سایت www.iranassistance.com و یا حسابداری بیمارستان مربوطه پیگیری فرمایید.

پیشنهادها و انتقادها : به منظور ارتقای کیفیت خدمات مشترک بانک و بیمه، بانک پاسارگاد و بیمه پاسارگاد نیازمند آگاهی از پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما می­باشند .

به منظور استفاده از معرفی­نامه و خدمات شرکت کمک رسان ایران با شماره تلفن و نشانی زیر تماس حاصل نمایید :

تلفن شبانه روزی : داخلی ۳۶۸/ ۸۸۶۴۸۴۲۱ ( ۰۲۱)

نمابر: ۸۸۶۴۸۴۹۳ ( ۰۲۱)

نشانی جهت ارائه مدارک بیمارستانی :تهران ، خیابان گاندی، خیابان هفدهم، شماره ۲۸

سلامتی شما آرزوی ماست

 پوشش های بیمه ای ویژه سپرده گذاران بانک پاسارگاد در یک نگاه

قرارداد

پوشش بیمه

سپرده های تحت پوشش

میزان خسارت قابل پرداخت

توضیح

بیمه حادثه

فوت ناشی از حادثه

همه نوع سپرده

یک­ برابر موجودی در روز قبل ازحادثه تا سقف­ یک میلیارد و پانصد ­میلیون ریال

——

بیمه حادثه

هزینه های بستری بیمارستانی ناشی از حادثه

همه نوع سپرده

ده­ درصد ­موجودی در روز­قبل ازحادثه­ تا سقف یکصد وپنجاه میلیون ریآل

—–

بیمه آتش سوزی

آتش­سوزی ساختمان محل سکونت دائم سپرده­ گذاران

همه نوع سپرده

 یک سوم موجودی­­­ در روز   قبل ازحادثه ­تا سقف               پانصدمیلیون ریال

به جز اثاثه منزل

بیمه درمان گروهی

هزینه های درمانی بیمارستانی

سپرده­ های بلندمدت یکساله ­وبیشتر­با حداقل­­ موجودی­ یکصد میلیون ریآل

هزینه­ های­­ ناشی­ از­ بستری  شدن در بیمارستان­­ و­ یا عمل  جراحی براساس میزان   موجودی به شرح جدول تعهدات

دوره انتظار ۹۰ روز

بیمه تکمیلی حادثه

فوت ناشی از غیر حادثه

سپرده های بلندمدت یک ساله و بیشتر

یک برابر موجودی در روز قبل از فوت تا سقف یک میلیارد  ریال

دوره انتظار یک سال و دارای سن کمتر از ۷۵ سال

 • اعمال تخفیف بر روی بیمه نامه های بدنه، با توجه به میزان سپرده، سپرده گذاران بانک پاسارگاد:
میزان تخفیف نوع و مبلغ سپرده ردیف
 ۳۰ درصد بیمه گذارانی که سپرده های بلند مدت (یکساله و یا بیشتر) آن ها نزد بانک پاسارگاد بیشتر از مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ۱
 ۲۵ درصد بیمه گذارانی که سپرده های بلند مدت (یکساله و یا بیشتر) آن ها نزد بانک پاسارگاد از مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۱ ریال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ۲
۲۰ درصد بیمه گذارانی که سپرده های بلند مدت (یکساله و یا بیشتر) آن ها نزد بانک پاسارگاد از مبلغ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۱ ریال تا ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ۳
 ۱۵ درصد بیمه گذارانی که نزد بانک پاسارگاد دارای انواع حساب بانکی (قرض الحسنه، سپرده کوتاه مدت و…) به هر میزان موجودی باشند ۴

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است بیمه نامه بدنه سایر خودروهای سپرده گذاران (به غیر از سواری شخصی) همچنان مشمول ۱۵ % تخفیف است.

 • اعطای ۲/۵ % تخفیف بر روی بیمه نامه های شخص ثالث خودروهای سپرده گذاران بانک پاسارگاد .