سپرده گذاران بانک پاسارگاد

خدمات بیمه ای برای سپرده گذاران بانک پاسارگاد

 

سپرده گذار محترم؛

بانک پاسارگاد به هزینه خود و با همکاری بیمه پاسارگاد پوشش های بیمه ای جامعی را متناسب با مبلغ و مدت سپرده برای شما فراهم نموده است.

 

۱– پوشش های بیمه ای برای سپرده گذاران حقیقی با هر نوع سپرده :

– بیمه آتش سوزی منزل مسکونی سپرده گذاران به میزان یک سوم مبلغ سپرده- پرداخت خسارت تا پانصد میلیون ریال.

– بیمه هزینه های بیمارستانی ناشی از حادثه به میزان۱۰ درصد مبلغ سپرده- پرداخت خسارت تا یکصدوپنجاه میلیون ریال.

– بیمه حادثه در طول شبانه روز و در کلیه نقاط جهان به میزان مجموع مبالغ سپرده- پرداخت خسارت تا سقف یک میلیاردوپانصدمیلیون ریال برای فوت ناشی از حادثه.

۲- پوشش­ های بیمه ای برای سپرده گذاران حقیقی دارای سپرده بلند مدت(یک ساله و بیشتر) با حداقل سپرده یکصد میلیون ریال :

بیمه هزینه های بیمارستانی (شتمل هزینه های بستری شدن در بیمارستان و اعمال جراحی)- پرداخت خسارت از مبلغ بیست میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال متناسب با مبلغ سپرده به شرح جـدول تعهـدات و دوره انتظـار۹۰ روزه برای سپـرده در دو بخش :

  •  پوشش بیمه ای بخش اول :

جبران هزینه­ هـای بستری شدن و اعمال جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، دیسک ستون فقرات و انواع سنگ شکن در بیمارستان

  •  پوشش بیمه ای بخش دوم :

جبران هزینه­ های بستری شدن برای اعمال جراحی مربوط به سرطان، قلب باز، آنژیوپلاستی عروق قلبی، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثناء دیسک ستون فقرات)، گامانایف، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان.

 

جدول تعهدات

طبقه

مبلغ سپرده

(میلیون ریال)

سقف سالانه پوشش های بیمه ای (ریال)

بخش اول

بخش دوم

۱

از ۱۰۰ تا ۲۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲

از ۲۰۰ تا ۳۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳

از ۳۰۰ تا ۴۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴

از ۴۰۰ تا ۵۰۰

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵

از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶

از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷ از ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸ ۵۰۰۰ و بیشتر

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیح : بیمه هزینه های بیمارستانی برای سپرده گذاران جدید پس از سپری شدن ۹۰ روز از تاریخ خرید سپرده آغاز می شود.

– این گروه از سپرده گذاران از کلیه پوشش های مندرج در بند ۱ نیز برخوردار می باشند.

۳- پوشش­ های بیمه ای برای سپرده گذاران حقیقی دارای سپرده بلند مدت ( یک ساله و بیشتر )

     – بیمه تکمیلی حادثه (فوت ناشی از غیر حادثه) پس از دوره انتظار شش ماهه برای سپرده گذاران دارای کمتر از ۷۵ سال سن معادل مبلغ سپرده – پرداخت خسارت تا سقف یک میلیارد ریال.

   – این گروه از سپرده گذاران علاوه بر پوشش های مندرج در بند ۱ ، چنانچه دارای حداقل ۱۰۰ میلیون ریال سپرده باشند از پوشش های مندرج در بند ۲ فوق نیز برخوردار می باشند.

توضیح ۱

بیمه های آتش سوزی، حادثه و تکمیلی حادثه بدون فرانشیز است.

توضیح ۲

در بیمه هزینه های بیمارستانی چنانچه بیمه شده از مـزایای بیمه گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و…) استفاده نماید، پرداخت خسارت بدون کسر فرانشیز می باشد.

توضیح ۳

در بیمه های هزینه بیمارستانی چنانچه بیمه شده از مزایای بیمه گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و…) استفاده ننماید، پرداخت خسارت با احتساب ۳۰% هزینه ها به عنوان فرانشیز و با رعایت اصل هم طرازی خواهد بود.

توضیح ۴

پوشش های ارائـه شده شامـل موارد زیـر نمی باشد:

– هزینه ­های بیمارستانی ناشی از زایمان، اعمال جراحی به منظور زیبایی، نازائی و ناباروری، جنون و هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی ، سقط جنین، لقاح مصنوعی، عقیم ­سازی، خودکشی، قتل و جنایت، ترک اعتیاد، بیماری های مادرزادی، رفع عیوب انکساری چشم و هرنوع هزینه های سرپایی، کلینیکی، پاراکلینیکی و دندانپزشکی.

– خسارت ناشی از خودکشی و یا اقدام به آن، خسارت ناشی از ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن .

– خسارت سهم وراث یا یکی از آنان که مسبب مرگ بیمه شده باشند.

گواهی بیمه

به منظور آگاهی سپرده ­گذاران از پوشش ­های بیمه­ ای خود، با توجه به مبلغ سپرده آنان، کارتی تحت عنوان ” گواهی بیمه” توسط شعبه  بانک صـادر کننده سپرده تکمیل و در اختیار سپرده گذار قرار می گیرد.

راهنمای استفاده از خدمات بیمه ­ای

  •  برای بیمه­ های حادثه و تکمیلی حادثه و آتش سوزی:

۱-     شعبه بانک صادر کننده سپرده با دریافت اعلام خسارت از سپرده گذاران در مورد هر یک از بیمه های حادثـه ، تکمیلی حادثـه و آتش سوزی، نسبت به تکمیل برگ اعلام خسارت اقـدام می نماید.

۲-     برگ اعلام خسارت تکمیل شده، همراه با سایر مدارک به بیمه پاسارگاد ارسال می شود.

۳-     بیمه پاسارگاد با دریافت مدارک مربوط به خسارت، نسبت به محاسبه و پرداخت آن اقدام می نماید.

  •  برای بیمه درمان (هزینه­ های بستری بیمارستانی)

در صورت نیاز به بستری شدن در بیمارستان، با کمک رسان ایران (شماره تماس مندرج در همین صفحه) تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام نمایید :

نام و نام خانوادگی، شماره مشتری در بانک، شماره تلفن تماس، نام پزشک معالج ، نام بیمارستان، تاریخ بستری شدن در بیمارستان (ارسال گواهی پزشک مبنی بر علت بستری شدن ، ضروری است)

ارائه خدمات درمانی به سپرده گذاران از طریق شرکت کمک رسان ایران انجام می پذیرد.جهت کسب اطلاع از فهرست بیمارستان­ های طرف قرارداد شرکت کمک رسان ایران از سایت www.iranassistance.com دیدن فرمایید.

۱-     در صـورتی که محل بستـری شدن، یکی از بیمارستان های طرف قرارداد باشد:

کمک­ رسان ایران پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی­ نامه­ ای برای بیمارستان مربوطه ارسال می­ نماید و شما با ارائه کارت شناسایی معتبر به قسمت پذیرش بیمارستان، از خدمات لازم برخوردار می­ شوید.

۲-     درصورت بستری شدن در سایر بیمارستان ها:

پس از ترخیص و تسویه حساب، اصل مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای شرکت کمک رسان ایران (نشانی مندرج در همین صفحه) ارسال نمایید.

هزینه ­های فوق برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری و درمان در بیمارستان­ های طرف قرارداد هم طراز، محاسبه و پـرداخت می­ شود.

۳-     اورژانس:

در صورت مراجعه به بیمارستان به صورت اورژانس و ضرورت بستری شدن، مراتب را از همان محل به کمک رسان ایران اعلام نمایید، بدیهی است اقدامات لازم برای تأمین خدمات مطابق شرایط قرارداد بیمه، انجام خواهد گرفت.

پیشنهادها و انتقادها: به منظور ارتقاء کیفیت خدمات مشترک بانک و بیمه، بانک پاسارگاد و بیمه پاسارگاد نیازمند آگاهی از پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما می­ باشند.

 

تلفن های شبانه روزی کمک رسان ایران ۸۸۶۴۸۴۲۱ ( ۰۲۱)

نمابر: ۸۸۶۴۸۴۹۳ ( ۰۲۱)

نشانی جهت دریافت معرفی نامه بیمارستانی : تهران ، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، شماره ۲۴

نشانی جهت ارائه مدارک بیمارستانی : تهران ، خیابان گاندی، خیابان هفدهم، شماره ۲۸

www.iranassistance.com

سلامتی شما آرزوی ماست

 پوشش های بیمه ای ویژه سپرده گذاران بانک پاسارگاد در یک نگاه

قرارداد

پوشش بیمه

سپرده های تحت پوشش

میزان خسارت قابل پرداخت

توضیح

بیمه حادثه

فوت ناشی از حادثه

همه نوع سپرده

یک برابر موجودی در روز قبل از حادثه تا سقف یک میلیاردوپانصدمیلیون ریال

——

بیمه حادثه

هزینه های بستری بیمارستانی ناشی از حادثه

همه نوع سپرده

ده درصد موجودی در روز قبل از حادثه تا سقف یکصدوپنجاه میلیون ریال

—–

بیمه آتش سوزی

آتش سوزی ساختمان سپرده گذاران

همه نوع سپرده

یک سوم موجودی در روز قبل از حادثه تا سقف پانصد میلیون ریال

به جز اثاثه منزل

بیمه درمان گروهی

هزینه های بیمارستانی

سپرده های بلند مدت یک ساله و بیشتر با حداقل موجودی یکصد میلیون ریال

هزینه های ناشی از بستری شدن در بیمارستان و یا عمل جراحی براساس میزان موجودی به شرح جدول تعهدات

دوره انتظار ۹۰ روز

بیمه تکمیلی حادثه

فوت ناشی از غیر حادثه

سپرده های بلندمدت یک ساله و بیشتر

یک برابر موجودی در روز قبل از فوت تا سقف یک میلیارد ریال

دوره انتظار یک سال و دارای سن کمتر از ۷۵ سال