شرکت های نمایندگی

شروع فعالیت استان نمابر تلفن نشانی تاریخ ثبت شماره ثبت نام نمایندگی کد نماینده
۱۳۸۸/۰۲/۱۷ خراسان رضوی ۰۵۱-۳۸۷۶۲۴۵۱ ۰۵۱-۳۸۷۸۴۲۰۱ مشهد، بلوار رضوی، مابین رضوی ۲۲ و ۲۴، روبروی هتل پردیسان، جنب انبار آبفا، ساختمان پاسارگاد، طبقه اول ۱۳۸۷/۱۲/۰۷ ۳۵۱۷۶ فرزانگان آپادانا ۵۰۰۱
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ تهران ۰۲۱-۸۸۸۰۹۳۲۴ تهران- میدان ولیعصر- ابتدای بلوار کشاورز- پلاک۱۴- واحد۱۶ ۸۹/۰۷/۱۹ ۳۸۷۶۳۹ همیاران هزاره سوم ۵۰۰۰
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ تهران ۰۲۱-۸۸۶۹۴۵۳۳ ۰۲۱-۸۸۶۹۳۰۶۹ تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، نبش خیابان ۲۴، ساختمان طوس، طبقه ۲، واحد ۷۵ ۸۹/۰۸/۰۹ ۳۸۸۰۷۷ سعادت اندیش پاسارگاد ۵۰۰۲
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ فارس ۰۷۱۱-۲۳۳۸۹۴۹ ۰۷۱-۳۲۳۴۵۴۵۴ شیراز، خیابان اردیبهشت، حد فاصل خیابان صورتگر و پوستچی، روبروی ساختمان محمد، طبقه دوم ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ۳۶۰۸۱ بهین پوشش آتیه پاسارگاد ۵۰۰۶
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ تهران ۰۲۱-۸۸۹۷۵۴۵۷ ۰۲۱-۸۸۹۷۵۴۵۸ تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک ۲۲۱، طبقه ۶، واحد ۶۰۱ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ۴۳۱۱۲۹۱ آرکا ماندگار پاسارگاد ۵۰۰۷
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ خراسان رضوی ۰۵۱-۳۸۶۶۰۷۷۳ ۰۵۱-۳۸۶۶۴۴۵۹ مشهد، بلوار دانشجو، بین دانشجوی ۲ و ۴، پلاک ۱۰ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ ۴۰۴۶۱ آراد پویان آرامش پارس ۵۰۰۸
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ اصفهان ۰۳۱-۳۳۸۷۵۸۹۹ ۰۳۱-۳۳۸۷۸۸۴۰-۴۳ اصفهان، خیابان امیر کبیر، خیابان پرتو، روبروی پایانه حمل و نقل ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ ۵۴۹۵۷ آسایش ماندگار پاسارگاد ۵۰۰۹
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ خراسان رضوی ۰۵۱-۳۸۹۳۴۲۴۳ ۰۵۱-۳۸۹۳۴۲۴۳ مشهد، بلوار دانش آموز، نبش دانش آموز۶، پلاک ۵۶، طبقه اول ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۵۹۷۴۲ سفیران ساحل آرامش پارس ۵۰۱۱