عمومی

 

در مواردی که امکان آسیب رساندن به اشخاص ثالث (غیر از کارکنان و افراد مرتبط با حرفه ، فعالیت یا کالای تولیدی بیمه گذار) در حین انجام کار وجود داشته باشد، بیمه‌های مسئولیت عمومی خسارات‌ جانی و مالی وارد به زیاندیدگان را جبران خواهند نمود. از انواع بیمه‌هایی که در این دسته صادر می‌گردد عبارتند از:

  • بیمه مسئولیت ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی : با این بیمه‌نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از نصب، نگهداری و یا مالکیت انواع تابلو، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، جبران خواهد شد.
  • بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات راهسازی،صنعتی،کشاورزی : این بیمه نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسئولیت دارنده یا راننده وسیله نقلیه باشد را جبران نمایند.
چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

با مراجعه به شعب یا تماس با ما می توانید بیمه نامه خود را صادر کنید.