مجامع عمومی

سیاست های تقسیم سود به سهامداران موسسه بیمه

براساس ماده ۹۰ قانون تجارت ، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع ، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ مبلغ ۳۵۷,۲۱۰ میلیون ریال به ازای هر سهم ۱۴۰ ریال با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت به عنوان سود نقدی قابل تقسیم به سهامداران تخصیص داده شد تا در مهلت قانونی طبق مصوبه هیأت مدیره به سهامداران پرداخت گردد.

سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره موسسه بیمه

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ پاداش هیأت مدیره با رعایت ماده ۴۴ اساسنامه به مبلغ ۶,۱۰۰ میلیون ریال ناخالص تعیین شد.

برنامه های ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس

با توجه به مذاکرات انجام شده در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) و با توجه به تقسیم سود به مبلغ ۱۴۰ ریال به ازای هر سهم و نگهداری باقیمانده سود در حساب سود و زیان انباشته ، شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۶ با کسب مجوزهای لازم از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادر نسبت به انجام افزایش سرمایه به میزان ۱۵% (به صورت سهام جایزه) از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای اقدام نماید.

برنامه های مؤسسه بیمه برای افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، مورخ ۰۱/ ۰۶ /۱۳۹۴ ، مقرر گردید افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۳۴ میلیارد ریال فعلی به مبلغ ۴,۰۸۲/۴ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، اندوخته سرمایه ای و اندوخته افزایش سرمایه طی ۲ سال انجام پذیرد، که مرحله اول آن از مبلغ۱,۱۳۴ میلیارد ریال به ۲,۰۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ انجام شده و در تاریخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۵ به ثبت رسیده است.

سال مالی ۱۳۹۵:  گزارش هیأت مدیره ………….. صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۵

سال مالی ۱۳۹۴ : گزارش هیأت مدیره ………….. صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۴

سال مالی ۱۳۹۳ : گزارش هیأت مدیره ………….. صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۳

سال مالی ۱۳۹۲ : گزارش هیأت مدیره ………….. صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۲

سال مالی ۱۳۹۱ : گزارش هیأت مدیره ………….. صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۱

سال مالی ۱۳۹۰ : گزارش هیأت مدیره ………….. صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۰

سال مالی ۱۳۸۹ : گزارش هیأت مدیره ………….. صورتهای مالی سال مالی ۱۳۸۹

سال مالی ۱۳۸۸ : گزارش هیأت مدیره ………….. صورتهای مالی سال مالی ۱۳۸۸

سال مالی ۱۳۸۷ : گزارش هیأت مدیره ………….. صورتهای مالی سال مالی ۱۳۸۷

سال مالی ۱۳۸۶ : گزارش هیأت مدیره ………….. صورتهای مالی سال مالی ۱۳۸۶