بیمه های مسئولیت

چنانچه در اثر فعالیت تولیدی و کاری ، یا در هنگام ساختمان سازی یا انجام طرح های عمرانی یا انجام حرفه خود به اشخاص دیگر صدمه ای بزنید به موجب قانون مسئول جبران خسارات واقع می شوید و این به معنی بدهی ناخواسته ای است که به ناچار ملزم به ادای آن هستید .و ممکن است توان مالی لازم را نداشته باشید . بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه پاسارگاد ،یاور شما در جبران چنین خساراتی است .


دریافت فرم های پرسشنامه و پیشنهاد بیمه های مسئولیت

 

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران ساختمانی - ابنیه


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اموال اشخاص ثالث


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان مشاغل صنعتی، خدماتی، بازرگانی


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان ویژه فعالیت های عمرانی


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت حرفه ای متصدیان حمل و نقل داخلی


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران آژانس های مسافرتی


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مسئول فنی بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، داروخانه


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان و سرویس کاران آسانسور


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی منجیان و مدیران استخر


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران هتل ها و مهمانپذیرها


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی هیأت مدیره مجتمع مسکونی


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی هیأت مدیره مجتمع های تجاری اداری درمقابل اشخاص ثالث


پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی درمقابل اشخاص ثالث

 

پنجشنبه, دی 30, 1395