تمام خطر پیمانکاران

 

پروژه‌هاي ساختماني از تاريخ شروع تا زمان تحويل به كارفرما در مقابل خسارت ناشي از يک حادثه مشخص همچنين خسارتهاي مادي، جرح، صدمات بدني وارده به اشخاص ثالث و پاكسازي محيط و برداشت ضايعات تحت پوشش اين بيمه قرارمی گيرد. بيمه تمام خطر پيمانکاران, از جمله بيمه های تمام خطر می باشد, به  اين معنی که تقريبا" هر گونه زيان يا خسارت ناگهانی و غير قابل پيش بينی که در طول مدت بيمه به اموال  بيمه شده واقع در محل اجرای پروژه ساختمانی وارد شود مشروط بر اين که به نحو ی مشخص در بيمه نامه  مستثنی نشده باشد تحت پوشش قرار می دهد که مهم ترين آنها عبارتند از :


  • آتش سوزی, صاعقه, انفجار, سقوط هواپيما, کاربرد آب يا ساير اقداماتی که به منظور اطفاء حريق صورت می گيرد.
  • سيل, طغيان آب, باران, برف, بهمن, امواج عظيم دريا در اثر آتشفشان
  • هر نوع طوفان
  • زمين لرزه, نشت زمين, لغزش زمين و صخره ها
  • دزدی ساده, سرقت با شکست حرز
  • اجرای ناصحيح کار, عدم مهارت, سهل انگاری, اعمال توأم با سوء نيت
  • از بين رفتن ياخسارت وارد به مصالح ساختمانی, ماشين آلات ساختمانی و لوازم و تجهيزات ساختمانی را که در حين حمل ونقل در محدوده اجرای پروژه, انبارداری يا در هنگام سوار کردن و پياده کردن ماشين آلات به وقوع به پيوندد ر ا تحت پوشش قرار می دهد.

 

فرم پرسشـنامه و پيشـنهاد بیمه تمام خطر مقاطعه کاری

پنجشنبه, دی 30, 1395