شکست ماشین آلات

 

اين بيمه‌نامه براي كارخانه‌ها در زمان بهره‌برداري صادر مي‌شود و خسارات فيزيكي، ناگهاني و غيرقابل‌پيش‌بيني تأسيسات و تجهيزات و دستگاهها تا ارزش جايگزيني شامل هزينه نصب حقوق و عواض گمركي و هزينه حمل بيمه ‌مي‌شوند.

 

فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه شکست ماشین آلات

پنجشنبه, دی 30, 1395