فساد کالا در انبار

اين بيمه‌نامه مكمل بيمه شكست ماشين‌آلات است و بيمه‌گذار مي‌تواند همزمان با بيمه تجهيزات سردخانه، خسارت ناشي از فساد كالاهاي موجود در انبار سردخانه را در صورت ازكارافتادگي دستگاه‌هاي تبريدي تحت پوشش قرار دهد.

 

فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه فساد کالا در سردخانه

پنجشنبه, دی 30, 1395