ابوالقاسم دباغ

%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%ba
  • نام : ابوالقاسم
  • نام خانوادگی : دباغ
  • سمت : عضو هیئت مدیره و معاون فنی مدیرعامل دربیمه های اموال و مسئولیت
  • تحصیلات : لیسانس بیمه و اقتصاد
  • تلفن : ۸۸۰۲۲۶۵۸
  • نمابر : ۸۸۰۲۲۶۵۸
  • نشانی : تهران،‌ میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

contact details

تهران،‌ میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

Social Profiles