افسانه غانم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%85
  • نام : افسانه
  • نام خانوادگی : غانم
  • سمت : مدیر بیمه های مهندسی و ریسک های متنوع
  • تحصیلات : لیسانس بیمه و اقتصاد
  • تلفن : ۴۳۴۸۳۶۲۴
  • نمابر : ۸۸۹۸۵۶۷۰
  • نشانی : تهران،‌ میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

contact details

۸۸۹۸۰۵۱۵-۸۸۹۸۰۵۱۶-۸۸۹۸۰۵۱۷
تهران،‌ میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

Social Profiles