حمید عبدالحسین حریری

%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%db%8c
  • نام : حمید
  • نام خانوادگی : عبدالحسین حریری
  • سمت : مدیرکل بیمه های اموال
  • تحصیلات : لیسانس بیمه های بازرگانی
  • تلفن : ۴۳۴۸۳۵۲۲
  • نمابر : ۴۳۴۸۳۵۲۸
  • نشانی : تهران،‌ میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

contact details

تهران،‌ میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

Social Profiles