خسرو فرشچیان

%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4%da%86%db%8c%d8%a7%d9%86
  • نام : خسرو
  • نام خانوادگی : فرشچیان
  • سمت : رئیس کمیته فنی
  • تحصیلات : لیسانس بیمه های بازرگانی
  • تلفن : ۸۸۰۲۲۶۵۸
  • نمابر : ۸۸۰۲۲۶۵۸
  • نشانی : تهران،‌ میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

contact details

تهران،‌ میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

Social Profiles