پیروز باستانی

%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
  • نام : پیروز
  • نام خانوادگی : باستانی
  • سمت : عضو هیأت مدیره و معاون مالی ،سرمایه گذاری و منابع انسانی
  • تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری
  • تلفن : ۸۸۹۸۰۵۱۸-۸۸۹۶۵۰۴۰
  • نمابر : ۸۸۹۵۱۱۳۸
  • پست الکترونیک  :  p.bastani@pasargadinsurance.ir
  • نشانی : تهران،‌ خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد

contact details

۸۸۹۸۰۵۱۸-۸۸۹۶۵۰۴۰
تهران،‌ خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد

Social Profiles