احمد شفیعی هنجنی

%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c
  • نام : احمد
  • نام خانوادگی : شفیعی هنجنی
  • سمت : عضو هیات مدیره
  • تحصیلات : لیسانس بیمه های بازرگانی
  • تلفن : تلفن : ۸۸۹۸۰۵۱۸-۸۸۹۶۵۰۴۰
  • نمابر : ۸۸۹۵۱۱۳۸
  • نشانی : تهران،‌ خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد

contact details

۸۸۹۸۰۵۱۸-۸۸۹۶۵۰۴۰
تهران،‌ خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد

Social Profiles