ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)

ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)

تاریخ 1399/09/30

ردیفسهامدارانتعداد سهامدرصد نسبت به کل
1بانک پاسارگاد2,041,200,00020
2شرکت مدیریت توسعه پارس حافظ1,961,181,37619.22
3شرکت نظم آوران شایسته506,528,8504.96
4شركت نسیم تجارت فردا429,713,5444.21
5شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان415,105,6364.07
6ارمغان تجارت پایدار شرکت413,877,2304.06
7شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد 380,774,6523.73
8نظم آوران پویای ایرانیان شرکت369,747,7223.62
9شرکت دانش گستران آتی ساز پویا339,230,2663.32
10موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد323,475,3603.17
11شرکت نیک اندیشان سروش فجر310,549,6523.04
12شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد           231,090,6562.27
13بنیاد فرهنگی مصلی نژاد موسسه204,120,0002
14معصوم ضمیری113,285,6701.11
15معدنکاری اولنگ شرکت102,060,0001
16سایر سهامداران حقوقی ( 64 مورد)802,111,1457.86
17سایر سهامداران حقیقی (25،030 مورد)1,261,948,24112.36
 جمع (25،109 سهامدار)10،206،000،000100