مدیریت‌های معاونت فنی بیمه‌های اشخاص

تحصیلات : لیسانس علوم اقتصادی

تلفن : ۸۸۹۸۲۸۷۵-۸۸۹۸۳۱۳۴-۸۸۹۶۲۵۳۲

نمابر : ۸۸۹۸۴۷۳۰

پست الکترونیک : i.yousefi@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، خیابان پروین اعتصامی ، کوچه اردشیر ، ساختمان بیمه پاسارگاد

ایزدپناه یوسفی
سرپرست بیمه های عمر زمانی، حادثه و درمان

تحصیلات : لیسانس مامایی

تلفن : ۳-۸۸۹۵۱۶۰۱

نمابر : ۸۸۹۵۱۶۰۲

پست الکترونیک : f.shahidi@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، خیابان پروین اعتصامی ، کوچه اردشیر ، ساختمان بیمه پاسارگاد

فروزان شهیدی
مدیر بیمه های درمان

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بیمه

تلفن : ۸۲۴۸۹-۰۲۱

پست الکترونیک : h.valizadeh@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم ، پلاک8

هدیه ولی زاده
مدیر بیمه عمر و تأمین آتیه

مدیریت‌های معاونت فنی بیمه‌های اموال و مسئولیت

تحصیلات:لیسانس علوم اجتماعی(تعاون)

تلفن : ۴۳۴۸۳۱۹۰

نمابر : ۴۳۸۵۳۸۸۹

پست الکترونیک : mk.peyravi@pasargadinsurance.ir

نشانی :میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

محمدکاظم پیروی
مدیر بیمه های اتومبیل

تحصیلات: لیسانس مدیریت بیمه

تلفن : ۴۳۴۸۳۲۱۴

نمابر : ۴۳۴۸۳۲۱۸

پست الکترونیک : m.bloukat@pasargadinsurance.ir

نشانی :میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

مصطفی رجب بلوکات
مدیر بیمه آتش سوزی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن : ۴۳۴۸۳۳۳۳

نمابر : ۴۳۴۸۳۳۹۰

پست الکترونیک : m.nejabati@pasargadinsurance.ir

نشانی :میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

مهرنوش نجابتی
مدیر بیمه های مسئولیت

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن : ۴۳۴۸۳۶۱۰

نمابر : ۸۶۰۹۳۵۴۰

پست الکترونیک:e.b.tabatabaei@pasargadinsurance.ir

نشانی :میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

احسان بحرالعلوم طباطبایی
مدیر بیمه های مهندسی و سایر بیمه ها

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن : 86093551

نمابر : 43483512

پست الکترونیک : a.zamiri@pasargadinsurance.ir

نشانی :میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

امین ضمیری
مدیر بیمه های اتکایی

مدیریت‌های معاونت اقتصادی و پشتیبانی

تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری و امور مالی

تلفن : ۳-۸۸۹۸۴۰۷۱

نمابر : ۸۸۹۸۱۱۴۵

پست الکترونیک : f.sobhani@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت ، شماره ۲ ، ساختمان بیمه پاسارگاد

فاطمه سبحانی
مدیر امور مالی

تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن : ۸۸۹۵۱۱۳۶-۸۸۹۵۱۱۳۷

نمابر : ۸۸۹۸۱۱۵۰

پست الکترونیک : y.zolfi@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگادساختمان بیمه پاسارگاد

یوسف زلفی
مدیر امور پشتیبانی و خدمات

تحصیلات :فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن :۳- ۸۸۹۹۶۱۸۲

نمابر : ۸۸۹۸۱۱۸۴

پست الکترونیک :m.manani@pasargadinsurance.ir

نشانی :تهران، خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، پلاک2

مریم منانی
مدیر برنامه ریزی و پایش اطلاعات

تحصیلات :لیسانس عمران

تلفن : ۸۸۹۸۵۶۲۳

نمابر : ۸۸۹۸۵۸۶۹

نشانی :تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی سازمان آب ،خیابان پروین اعتصامی،خیابان اردشیر، پلاک۵۷

ولی اله حمزی
مدیر ساختمان و تأسیسات

مدیریت‌های معاونت توسعه بازار و شبکه فروش

تحصیلات : فوق دیپلم اداری و مالی

تلفن : ۸۸۹۸۴۰۷۴-۸۸۹۸۴۰۷۵-۸۸۹۸۴۰۷۶-۸۸۹۸۴۰۷۷

نمابر : ۸۸۹۸۱۱۵۲

پست الکترونیک: h.pezeshki@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، کوچه اردشیر، پلاک3

حبیب اله پزشکی
مدیر امور مناطق، شعب و نمایندگان

مدیریت‌های حوزه مدیریت عامل

تحصیلات : لیسانس کاربرد انفورماتیک

تلفن : ۸۸۹۵۵۲۱۳-۸۸۹۵۵۲۱۴

نمابر : ۸۸۹۸۱۱۵۳

پست الکترونیک : j.nazari@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد3

جمشید نظری
مدیر فناوری اطلاعات

تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن : ۲-۸۸۹۸۳۵۳۱

نمابر : ۸۸۹۸۱۱۵۱

پست الکترونیک : a.jazebi@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد

عبدالوهاب جاذبی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

تحصیلات : لیسانس زبان انگلیسی

تلفن : ۴۳۴۸۳۴۴۵،۴۳۴۸۳۴۱۱

نمابر : ۴۳۴۸۳۴۹۰

پست الکترونیک : m.hojjati@bimehpasargad.co.ir

نشانی :میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

سید محمد حجتی
مدیر امور حقوقی و قراردادها

تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری

تلفن : ۸۲۴۸۹

نمابر : ۸۸۹۸۰۵۲۹

پست الکترونیک:r.mohammadi@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد

رضا محمدی
مدیر حسابرسی و کنترل داخلی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تلفن :۸۲۴۸۹

نمابر :۸۸۹۸۰۵۲۲

نشانی :خیابان فاطمی،روبروی سازمان آب،خیابان پروین اعتصامی،خیابان اردشیر، پلاک ۵۷

علی همتی والا
مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات

کمیته‌های فنی

تحصیلات :لیسانس حسابداری

تلفن :۸۲۴۸۹

نمابر : ۸۸۹۸۰۵۲۲

پست الکترونیک : b.niromandrad@bimehpasargad.co.ir

نشانی :تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک8

بهروز نیرومندراد
رئیس کمیته فنی بیمه‌های اشخاص

تلفن : ۴۳۴۸۳۶۱۹

نمابر : ۸۶۰۹۳۵۲۲

پست الکترونیک:pico.markazi30001@gmail.com

نشانی :میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

خسرو فرشچیان
رئیس کمیته فنی بیمه های اموال و مسئولیت