اعضای هیات مدیره

تحصیلات : لیسانس بیمه و اقتصاد

تلفن :۸۸۹۸۰۵۲۵

نمابر :۸۶۰۹۳۵۴۰

پست الکترونیک : a.dabbagh@pasargadinsurance.ir

نشانی :میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

ابوالقاسم دباغ
مشاور عالی مدیرعامل در امور فنی بیمه های اموال و مسئولیت

تحصیلات : لیسانس بیمه های بازرگانی

تلفن : ۸۲۴۸۹

نمابر : ۸۸۹۸۵۶۸۰

پست الکترونیک: m.shakerin@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، خیابان پروین اعتصامی ، کوچه اردشیر ، ساختمان بیمه پاسارگاد

مهدی شاکرین
مشاور عالی مدیرعامل در امور فنی بیمه‌های اشخاص و امور حقوقی و قراردادها