گزارشگری و افشای اطلاعات

بیمه پاسارگاد براساس ماده ۴ آیین نامه شماره ۸۸ ” آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه ” مصوب شورای عالی بیمه، اطلاعات مربوطه را در پایگاه اطلاع رسانی خود به شرح زیر در دسترس عموم قرار می‌دهد.