صندوق تأمین خسارت های بدنی

صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به موجب ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ هجري شمسي تأسيس شد و آيين‌نامه آن در تاريخ ۱۳۴۸/۰۴/۲۱ به تصويب هيأت وزيران رسيد. ضمناً به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ اداره صندوق به بيمه مرکزي واگذار شده بود. طبق قانون مذکور صندوق يکي از مديريت‌هاي بيمه مرکزي بوده و مدير آن توسط رئيس کل بيمه مرکزي منصوب مي‌شد.

قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ سازمان، تکاليف و اداره صندوق را متحول کرد.

بر اساس قانون مذکور مدير صندوق به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حکم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. ترکيب مجمع عمومي صندوق عبارت است از وزراء امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني ، کار و امور اجتماعي ، دادگستري و رييس کل بيمه مرکزي ايران.

طبق قانون مذكور ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت‌هاي بدني افزايش يافت و تا حد ديه کامل مرد مسلمان در ايام حرام افزايش يافت و براي جبران تعهدات جديدي که بر عهده آن گذاشته شد منابع درآمدي جديدي براي صندوق منظورشد که در بخش منابع مالي صندوق در قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث ذکر گرديده است.

 

وب سایت رسمی صندوق تأمین خسارت های بدنی "

پنجشنبه, دی 30, 1395