صفحه نخست درباره ما دعوت به همکاری شرایط پذیرش نمایندگی


شرایط پذیرش نمایندگی

شرکت بیمه پاسارگاد ( سهامی عام)، به منظور گسترش خدمات بیمه ای در نظر دارد تعدادی نماینده فعال بر اساس شرایط زیر پذیرش نماید :

شرایط پذیرش متقاضیان حقیقی

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۴- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان ).

۵-  نداشتن اشتغال به کار در وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی،  نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی.

۶- داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کار مفید بیمه ای مورد تایید به شرح  زیر :

۱-۶ ) کارشناسی در رشته بیمه (و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای.

۲-۶) کارشناسی در رشته های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.

۳-۶) کارشناسی در سایر رشته با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.

۴-۶) دیپلم و یا فوق دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.


مدارک موردنیاز  :

۱- تصویر آخرین مدرک تحصیلی ۴- اصل گواهی سابقه کار بیمه ای

۲- تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی ۵- چهارقطعه عکس ۴×۳

۳- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم( آقایان ) ۶- تکمیل فرم درخواست نمایندگیتوضیحات  :

* ازمتقاضیان واجد شرایط برای انجام مصاحبه دعوت خواهد شد .

*  متقاضیانی که به جز سابقه کار مفید بیمه ای ، از سایر شرایط برخوردار باشند، در صورت تشخیص بیمه پاسارگاد برای شرکت در  دوره های آموزشی دعوت خواهند شد و در صورت گذراندن دوره های مورد نظر و موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  قراردادی مطابق با آئین نامه شماره ۷۵ (آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه) با آنها منعقد می گردد .

*  ارسال درخواست ، انجام مصاحبه و یا شرکت در دوره های آموزشی هیچگونه تعهدی برای بیمه پاسارگاد ایجاد نمی کند .

*  بیمه پاسارگاد در رد یا قبول هر یک یا تمامی درخواست ها مجاز می باشد .

خواهشمند است مدارک وفرم درخواست را به نشانی زیر ارسال و روی پاکت عنوان درخواست نمایندگی و شهر موردنظررا بنویسید .

تهران ، خیابان فاطمی ، نبش خیابان هشت بهشت ،پلاک ۲ کدپستی : ۱۴۱۴۷۶۴۱۳۷


شرایط اخذ شرکت نمایندگی


۱) تشكيل نمايندگي حقوقي به شكل شركت سهامي خاص با مسئوليت تضامني يا شركت تعاوني
۲) تأييد اساسنامه نمايندگي توسط شركت بيمه
۳) انحصار فعاليت به نمايندگي بيمه
۴) وجود حداقل سه عضو هيئت مديره
۵) داشتن حداقل ۵۰۰ ميليون ريال سرمايه
۶) ارائه گواهي نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمايه نماينده حقوقي
۷) صورت كامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از آنها
۸) گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران
۹) داشتن مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره طبق شرايط مندرج در ماده ۹ اين آيين‌نامه
۱۰) صورت جلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره
۱۱) اظهارنامه ثبت نمايندگي حقوقي و تأييديه نام آن

ماده ۷) ثبت نمايندگي حقوقي و هرگونه تغييرات بعدي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيئت مديرة آن، موكول به رعايت مقررات اين آيين نامه و با مسئوليت و موافقت شركت بيمه طرف قرارداد خواهد بود.
تبصره: شركت بيمه موظف است قبل از ثبت نمايندگي حقوقي بيمه و هرگونه تغييرات بعدي آن، نظر بيمه مركزي ايران را استعلام نمايد. عدم اعلام نظر بيمه مركزي ايران ظرف مدت ۲۰ روز به معناي موافقت با ثبت نمايندگي حقوقي يا تغييرات بعدي آن خواهد‌بود.

ماده ۸) نماينده حقوقي موظف است ترازنامه و حساب سود و زيان خود را طبق فرم نمونه اي كه بيمه مركزي ايران تهيه و به شركتهاي بيمه ابلاغ مي‌نمايد، تنظيم كند و پس از تصويب در مجمع عمومي سهامداران خود، نسخه اي از آن را براي بررسي و تأييد به شركت بيمه طرف قرارداد ارسال نمايد.
تبصره ۱:  شركت بيمه موظف است حداكثر تا پايان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زيان هر يك از نمايندگان حقوقي خود را به بيمه مركزي ايران ارسال كند.
تبصره ۲: نماينده حقوقي موظف است در هر سال مالي حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را به عنوان اندوخته سرمايه اي در حساب‌هاي خود منظور نمايد.

ماده ۹) مدير عامل و حداقل يك عضو هيئت مديره نماينده حقوقي، علاوه بر شرايط مندرج در ماده ۴ اين آيين نامه بايد واجد يكي از شرايط زير باشند:
۹-۱) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشتة بيمه و يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه و دو سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي در نمايندگي بيمه، يا كارگزاري بيمه، يا ارزيابي خسارت بيمه اي، يا شركت بيمه و يا بيمه مركزي ايران.
۹-۲) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته ها و سه سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي در نمايندگي بيمه، يا كارگزاري بيمه، يا ارزيابي خسارت بيمه اي، يا شركت هاي بيمه و يا بيمه مركزي ايران.
تبصره: در صورتي كه مدرك تحصيلي مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره در نمايندگي‌هاي حقوقي ثبت شده قبل از ابلاغ اين آيين نامه، ديپلم يا كارداني بوده  باشد به ترتيب، چهار سال و دو سال به سابقة كار مندرج در اين بند اضافه مي‌شود.

ماده ۱۰) نماينده حقيقي و مدير عامل، اعضاي هيئت مديره و سهامداران نمايندگي حقوقي نمي توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي شاغل باشند يا به عنوان نماينده ديگري يا كارگزار حقيقي فعاليت كنند. علاوه بر اين، اشخاص مذكور نمي توانند در شركت‌هاي بيمه غيردولتي و ساير نمايندگي ها يا كارگزاري‌هاي حقوقي بيمه شاغل بوده و يا بيش از ۱۰ درصد، سهام داشته باشند.
تبصره: مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و كاركنان شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ايران، نمي توانند به عنوان نماينده حقيقي فعاليت نمايند و يا در نمايندگي‌هاي حقوقي، سمت يا سهم داشته باشند.

ماده ۱۱) نمايندگي حقوقي با موافقت قبلي شركت بيمه طرف قرارداد و اجازه بيمه مركزي مي تواند دفتر فرعي داير نمايد، مشروط بر آن كه مسئول دفتر فرعي، شرايط نماينده حقيقي را داشته باشد.


دریافت فرم پذیرش نمایندگی

پنجشنبه, دی 30, 1395