حرفه ای

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممكن است خسارات جانی و مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه‌های مسئولیت مدنی حرفه‌ای ضامنی برای جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد می‌باشند.
مانند:
بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشكان و پیراپزشكان
این بیمه‌نامه غرامت فوت و نقص عضو بیماران تحت معالجه، مداوا، مراقبت و سایر اعمال پزشکی و پیراپزشکی ناشی از مسئولیت پزشک یا پیرا پزشک را جبران می‌نماید.


بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران
در این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به شناگران که ناشی از مسئولیت مدیر استخر یا منجیان غریق باشد جبران می‌گردد.منجیان غریق باید دارای كارت منجیگری معتبر از فدراسیون شنا باشند.اگر چه این بیمه نامه خسارت وارد به شناگران را جبران می نماید اما مدیر استخر می‌تواند جبران خسارات جانی وارد به منجیان غریق را نیز از بیمه‌گر درخواست نماید.


بیمه مسئولیت حرفه‌ای مسئول فنی بیمارستان‌ها، كلینیك‌ها و درمانگاه‌ها
این بیمه‌نامه غرامت فوت و نقص عضو وارد به بیماران را كه ناشی از تقصیر یا سهل‌انگاری مسئول فنی (در چهارچوب وظایف محوله از جانب وزارت بهداشت و درمان در محدوده بیمارستان) می‌باشد، جبران می‌نماید. ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارایی، فقدان و یا نقص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست در مدت مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارات بدنی بیماران گردد، تحت پوشش این بیمه‌نامه خواهد بود.


بیمه مسئولیت مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال مراجعه‌کنندگان
این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به مراجعه‌کنندگان (ورزشکاران و افراد همراه) در محدوده مجموعه ورزشی ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار را جبران می‌نماید. خسارات وارد به تماشاگران نیز  تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار دارد. شایان ذكر است خساراتی كه مسئولیت آن بر اساس قانون بر عهده بیمه‌گذار نباشد، تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای هتلداران و مدیران واحدهای اقامتی
این بیمه‌نامه خسارات جانی و مالی وارد به مسافران و میهمانان هتل یا واحد اقامتی ناشی از مسئولیت مدیر هتل یا واحد اقامتی را جبران خواهد كرد.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مكان‌های تفریحی در قبال استفاده كنندگان از دستگاههای شهربازی
این بیمه‌نامه خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی وارد به استفاده‌كنندگان از امكانات شهربازی یا اماكن تفریحی که ناشی از مسئولیت مدیر مجموعه باشد، را جبران می‌نماید.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدكودك‌ها در قبال كودكان
در صورت وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، كه ناشی از مسئولیت مدیر مهدکودک و یا مربیان باشد، خسارت وارده، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان

در این بیمه‌نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، در حیطه فعالیت ساختمان‌سازی جبران می‌گردد.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران آژانس های مسافرتی
چنانچه برای افراد شركت‌كننده در اردو/تورهای سیاحتی و زیارتی، حادثه‌ای رخ دهد و این حادثه ناشی از تقصیر یا سهل‌انگاری مدیر یا مسئول اردو/تور باشد، این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به زیاندیده را جبران می‌نماید.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای شركت‌های نصب و نگهداری آسانسور  و پله‌برقی

در این بیمه‌نامه جبران خسارت‌های جانی وارد به سرنشینان آسانسور تحت پوشش می‌باشد منوط به اینکه مسئولیت بیمه‌گذار در حادثه رخ داده محرز گردد. علاوه بر شرکت‌های نصب آسانسور، دارندگان آسانسور نیز می‌توانند این بیمه‌نامه را درخواست نمایند، مشروط بر اینکه با یک شرکت ذیصلاح دارای قرارداد سرویس و نگهداری باشند.

پنجشنبه, دی 30, 1395